บาคาร่าออนไลน์ Home Isolation คืออะไร สรุปทุกขั้นตอน กักตัวที่บ้าน ก่อนปฏิบัติจริง

บาคาร่าออนไลน์ Home Isolation คืออะไร สรุปทุกขั้นตอน กักตัวที่บ้าน ก่อนปฏิบัติจริง

บาคาร่าออนไลน์ เว้นที่ให้ผู้ป่วยหนัก แนะนำวิธีปฎิบัติตัวผู้ป่วยโควิด19 เมื่อจำเป็นต้อง กักตัวที่บ้าน ( Home Isolation) โดยอธิบดีกรมการแพทย์ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 ที่ลามหนักถึงขั้น เตียงผู้ป่วย และ โรงพยาบาล บางแห่ง มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรักษา ตลอดจนรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการหนัก

เหตุนี้ กรมการแพทย์ จึงได้วางแนวทางการกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการไม่หนัก หรือ ไม่แสดงอาการ

โดยมีการแนะนำขั้นตอนการ “กักตัวที่บ้าน” หรือ Home Isolation สำหรับ กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ อ้างอิงข้อมูลจาก นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

Home Isolation คืออะไร ?

การดูแลตัวเองจากที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่อาการไม่รุนแรง โดยกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะอยู่ในการประเมินและควบคุมของแพทย์

หลักเกณฑ์ กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ ที่สามารถกักตัวที่บ้าน ได้ มีดังนี้

– ต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่มีอาการ

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน

– ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.)

– ที่สำคัญที่สุด ไม่ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

– ผู้ป่วยยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนปฏิบัติตัว ระหว่าง กักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

1. ห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้านระหว่างแยกกักตัว

2. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาด โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกห้องไม่ได้ ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศ

4. หลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกัน หากต้องทานอาหารร่วมกัน ควรแยกรับประทานของตนเอง ไม่ทานร่วมสำรับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกัน รักษาระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร

5. สวมหน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกจากที่พัก

6. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วย Alcohol gel ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือหยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น

7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอก ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากเลี่ยงไม่ได้ ให้ใช้คนสุดท้าย ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำและหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ

*** สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญ คือ ผู้ป่วยต้องหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน

หากมีอาการแย่ลง คือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูงลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ และเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว

ไม่ใช้รถสาธารณะ พร้อมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง หากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วย ให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยแต่คนรอบข้าง

สำหรับแนวทาง การดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่ม Home Isolation นั้น จะอยู่ในกรอบ การพิจารณาของแพทย์

มีระบบการตรวจสอบ ติดตามอาการ หากอาการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีระบบส่งต่อไปรักษาตัวยัง รพ. โดยแนวทางดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

กทม. ได้ทำการเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผ่าน โรงรับจำนำ ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร โดยจะทำการลดดอกเบี้ยของโรงรับจำนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.

ในวันนี้ (29 มิ.ย.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ทำการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ โรงรับจำนำ ภายใต้สังกัดของหน่วยงาน ทำการลดดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564

รายละเอียดของประกาศดังกล่าวนั้นมีด้วยกันดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครจึงลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บาคาร่าออนไลน์